หมู่เกาะทางแปซิฟิก ทวีปออสเตรเลีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Kuku-Yalanji


พระคำแห่งชีวิต 1
 42 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 27 นาที
เพลง
 5 นาที
เพลง Across Our Land
 58 นาที
We Are One
 79 นาที