کشور چین آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Hakka خانواده زبانی

Hakka: Mei Shen
Hakka: Miaoli
Hakka: Ho Po Kah
Khe-Hakka
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou


برنامه‌ها به زبان ... Hakka


خبر خوش
 42 دقيقة
کلام زندگی
 35 دقيقة
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure