ทวีปเอเซีย ประเทศจีน
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

จีนแคะ กลุ่มภาษา

Hakka: Mei Shen
Hakka: Miaoli
Hakka: Ho Po Kah
จีนแคะ
Kejia: Guangdong Shaoguan Guitou


รายการในภาษา จีนแคะ


ข่าวประเสริฐ
 42 นาที
พระคำแห่งชีวิต
 35 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure