नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Sinhala मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
अवधि
 48 मिनेट
खुसीको खबर
अवधि
 37 मिनेट
LLL 1 परमेश्वरबाट सुरु
अवधि
 43 मिनेट
LLL 2 परमेश्वरका शक्तिशाली मानिसहरू
अवधि
 51 मिनेट
LLL 3 परमेश्वरद्वारा विजय
अवधि
 35 मिनेट
LLL 4 परमेश्वरका सेवकहरू
अवधि
 36 मिनेट
LLL 5 परमेश्वरको लागि परीक्षणमा
अवधि
 35 मिनेट
LLL 6 येशू - शिक्षक र निको पार्ने
अवधि
 38 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 3
अवधि
 55 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 4
अवधि
 29 मिनेट
It is True and Everybody Ought to Know it
अवधि
 58 मिनेट
Thomian Choir Christmas Carols
अवधि
 44 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure