Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Sinhala


Tin mừng
Khoảng thời gian
 48 phút
Tin mừng
Khoảng thời gian
 37 phút
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời
Khoảng thời gian
 43 phút
LLL 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI
Khoảng thời gian
 51 phút
LLL 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời
Khoảng thời gian
 35 phút
LLL 4 Tôi tớ của Chúa
Khoảng thời gian
 36 phút
LLL 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời
Khoảng thời gian
 35 phút
LLL 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh
Khoảng thời gian
 38 phút
It is True and Everybody Ought to Know it
Khoảng thời gian
 58 phút
Lời sự sống 3
Khoảng thời gian
 55 phút
Lời sự sống 4
Khoảng thời gian
 29 phút
Thomian Choir Christmas Carols
Khoảng thời gian
 44 phút
 Các nguồn khác:
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Audio Treasure
Audio Treasure