کلمبیا آمریکای شمالی و جنوبی
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Awa-Cuaiquer


کلام زندگی
 17 دقیقه
 منابع دیگر:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Scripture Earth
Scripture Earth