ทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Bahasa Indonesia


ข่าวประเสริฐ for Children
 58 นาที
Kabar Baik
 42 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 47 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 53 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า (M)
 57 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 30 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย (M)
 42 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า
 35 นาที
๔ ผู้ที่รับใช้พระเจ้า (M)
 40 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 31 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า (M)
 44 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา
 36 นาที
๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา (M)
 44 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
 33 นาที
พระเยซูเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด (M)
 42 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์
 42 นาที
๘ การกระทำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (M)
 46 นาที
ชีวิตของพระคริสต์
 135 นาที
รูปภาพของพระเยซู
 92 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 31 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 49 นาที
East Nusa Tenggara's เพลง
 11 นาที
Gospel เพลง
 11 นาที
Nutrition & Soil Fertility
 27 นาที
1 John
 36 นาที
1 Timothy
 45 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Wordproject
Wordproject
Rock International
Rock International
WGS Ministries
WGS Ministries
The Lumo Project
The Lumo Project
ThirdMill
ThirdMill