Asya Indonesya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Bahasa Indonesia


Kabar Baik
 42 minuto
Mabuting Balita for Children
 58 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 47 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 53 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS (M)
 57 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 30 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS (M)
 42 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 35 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS (M)
 40 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 31 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS (M)
 44 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 36 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot (M)
 44 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 33 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas (M)
 42 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 42 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU (M)
 46 minuto
Ang Buhay na Kristo
 135 minuto
Larawan ni Hesus
 92 minuto
Salita ng Buhay 1
 31 minuto
Salita ng Buhay 2
 49 minuto
East Nusa Tenggara's Mga Awit
 11 minuto
Gospel Mga Awit
 11 minuto
Nutrition & Soil Fertility
 27 minuto
1 John
 36 minuto
1 Timothy
 45 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
NetHymnal
NetHymnal
Audio Treasure
Audio Treasure
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
Who Is God?
God's Story
God's Story
Mars Hill Productions
Mars Hill Productions
The Prophets' Story
The Prophets' Story
Wordproject
Wordproject
Rock International
Rock International
WGS Ministries
WGS Ministries
The Lumo Project
The Lumo Project
ThirdMill
ThirdMill