หมู่เกาะทางแปซิฟิก เกาะโซโลมอน
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Baegu กลุ่มภาษา

Baebo


รายการในภาษา Baegu


พระคำแห่งชีวิต
 7 นาที
Luke
 402 นาที