एशिया कम्बोडिया
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Khmer भाषा समूह

Khmer: Kandal


Khmer मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
 61 मिनेट
LLL 1 परमेश्वरबाट सुरु
 35 मिनेट
LLL 1 परमेश्वरबाट सुरु (B)
 73 मिनेट
LLL 2 परमेश्वरका शक्तिशाली मानिसहरू
 37 मिनेट
LLL 3 परमेश्वरद्वारा विजय
 38 मिनेट
LLL 4 परमेश्वरका सेवकहरू
 34 मिनेट
LLL 5 परमेश्वरको लागि परीक्षणमा
 36 मिनेट
LLL 6 येशू - शिक्षक र निको पार्ने
 34 मिनेट
LLL 7 येशू - प्रभु र मुक्तिदाता
 35 मिनेट
LLL 8 पवित्र आत्माका कार्यहरू
 37 मिनेट
येशूको पोर्ट्रेट
 132 मिनेट
जीवनका शब्दहरू
 54 मिनेट
Meeting the Creator God
 61 मिनेट