Châu Á Campuchia
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Khmer nhóm ngôn ngữ

Khmer: Kandal


Chương trinh bằng Khmer


Tin mừng
 61 phút
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời
 35 phút
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời (B)
 73 phút
LLL 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI
 37 phút
LLL 3 Chiến thắng nhờ Đức Chúa trời
 38 phút
LLL 4 Tôi tớ của Chúa
 34 phút
LLL 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời
 36 phút
LLL 6 CHÚA GIÊ-XU - Giáo viên & Người chữa bệnh
 34 phút
LLL7 CHÚA GIÊ-XU - Chúa & Đấng cứu thế
 35 phút
LLL 8 Công việc của Đức Thánh Linh
 37 phút
Chân dung của Chúa Jesu
 132 phút
Lời sự sống
 54 phút
Meeting the Creator God
 61 phút