หมู่เกาะทางแปซิฟิก เกาะโซโลมอน
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Rennellese


พระคำแห่งชีวิต
 29 นาที