Châu Đại Dương Quần đảo Solomon
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Rennellese


Lời sự sống
 29 phút