หมู่เกาะทางแปซิฟิก ทวีปออสเตรเลีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Kuuku-Ya'u


พระคำแห่งชีวิต w/ ENGLISH songs
 61 นาที