Osyaniya Australia
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Kuuku-Ya'u


Salita ng Buhay w/ ENGLISH songs
 61 minuto