اقیانوسیه استرالیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

برنامه‌ها به زبان ... Kala Lagaw Ya


آواز‌ها Across Our Land
 58 دقیقه
Broken Pieces - No More!
 58 دقیقه
Sing to the Lord
 58 دقیقه
We Are One
 79 دقیقه
From Creation to Christ
 7 دقیقه