အိုရှန်းနီးယား သြစတြေးလျနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Kala Lagaw Ya


သီချင်းများ Across Our Land
 58 မိနစ်
Broken Pieces - No More!
 58 မိနစ်
Sing to the Lord
 58 မိနစ်
We Are One
 79 မိနစ်
From Creation to Christ
 7 မိနစ်