หมู่เกาะทางแปซิฟิก ทวีปออสเตรเลีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Kala Lagaw Ya


เพลง Across Our Land
 58 นาที
Broken Pieces - No More!
 58 นาที
Sing to the Lord
 58 นาที
We Are One
 79 นาที
From Creation to Christ
 7 นาที