Osyaniya Australia
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Kala Lagaw Ya


Broken Pieces - No More!
 58 minuto
Mga Awit Across Our Land
 58 minuto
Sing to the Lord
 58 minuto
We Are One
 79 minuto
From Creation to Christ
 7 minuto