Châu Đại Dương Châu Úc
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Kala Lagaw Ya


Broken Pieces - No More!
 58 phút
Các bài hát Across Our Land
 58 phút
Sing to the Lord
 58 phút
We Are One
 79 phút
From Creation to Christ
 7 phút