Oceanië Papoea Nieuw Guinea
Hallo! Welkom! Wat je nu gaat horen zijn de meest belangrijke woorden die je ooit zult horen. Het is namelijk Goed Nieuws voor jou en mij.

Programma's in Tok Pisin


Goed Nieuws
 56 min
Goed Nieuws
 52 min
Goed Nieuws 1-20
 57 min
LLL1 Begin met God
 40 min
LLL2 Machtige mannen van God
 41 min
LL3 Overwinning door God
 37 min
LLL4 Dienaren van God
 36 min
LLL5 Op de proef gesteld door God
 44 min
LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 42 min
LLL7 JEZUS - Heer en Redder
 42 min
LLL8 Handelingen van de Heilige Geest
 44 min
Can God Forgive Me?
 4 min
Het Levende Woord
 38 min
Het Levende Woord
 51 min
Het Levende Woord
 55 min
Het Levende Woord
 46 min
Het Levende Woord
 27 min
Het Levende Woord
 21 min
Het Levende Woord
 45 min
Het Levende Woord
 47 min
Het Levende Woord
 28 min
Het Levende Woord
 55 min
Het Levende Woord
 45 min
Het Levende Woord
 52 min
Het Levende Woord
 41 min
Het Levende Woord
 39 min
Het Levende Woord
 47 min
Het Levende Woord
 59 min
Het Levende Woord
 12 min
Het Levende Woord 1
 59 min
Het Levende Woord 1
 28 min
Het Levende Woord 2
 21 min
Het Levende Woord 2
 21 min
Het Levende Woord w/ TOK PISIN songs
 21 min
Het Levende Woord w/ Tok Pisin songs
 60 min
Het Levende Woord w/ Tok Pisin songs
 44 min
God em i Bikpela
 40 min
Jisas i Namba Wan
 31 min
Liederen
 56 min
Liederen
 56 min
Mi laik soim yu pren bilong mi Jisas
 63 min
Praise Liederen
 34 min
Songs & Testimonies from Gokto
 60 min
Yu Kam Long Jisas
 22 min
Ol Stik Bilong Stori
 201 min
 Overige materialen:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
PNG Scriptures
PNG Scriptures