Osyaniya Papua New Guinea
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Tok Pisin


Mabuting Balita
 56 minuto
Mabuting Balita
 52 minuto
Mabuting Balita 1-20
 57 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 40 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 41 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 37 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 36 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 44 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 42 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 42 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 44 minuto
Can God Forgive Me?
 4 minuto
Salita ng Buhay
 38 minuto
Salita ng Buhay
 51 minuto
Salita ng Buhay
 55 minuto
Salita ng Buhay
 46 minuto
Salita ng Buhay
 27 minuto
Salita ng Buhay
 21 minuto
Salita ng Buhay
 45 minuto
Salita ng Buhay
 47 minuto
Salita ng Buhay
 28 minuto
Salita ng Buhay
 55 minuto
Salita ng Buhay
 45 minuto
Salita ng Buhay
 52 minuto
Salita ng Buhay
 41 minuto
Salita ng Buhay
 39 minuto
Salita ng Buhay
 47 minuto
Salita ng Buhay
 59 minuto
Salita ng Buhay
 12 minuto
Salita ng Buhay 1
 59 minuto
Salita ng Buhay 1
 28 minuto
Salita ng Buhay 2
 21 minuto
Salita ng Buhay 2
 21 minuto
Salita ng Buhay w/ TOK PISIN songs
 21 minuto
Salita ng Buhay w/ Tok Pisin songs
 60 minuto
Salita ng Buhay w/ Tok Pisin songs
 44 minuto
God em i Bikpela
 40 minuto
Jisas i Namba Wan
 31 minuto
Mga Awit
 56 minuto
Mga Awit
 56 minuto
Mi laik soim yu pren bilong mi Jisas
 63 minuto
Praise Mga Awit
 34 minuto
Songs & Testimonies from Gokto
 60 minuto
Yu Kam Long Jisas
 22 minuto
Ol Stik Bilong Stori
 201 minuto
 Iba pang mapagkukunan:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing
PNG Scriptures
PNG Scriptures