ทวีปเอเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Banggai กลุ่มภาษา

Banggai: Buko & Asli


รายการในภาษา Banggai


๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 57 นาที
๓ พระเจ้าช่วยให้เรามีชัย
 35 นาที
๕ การพิจารณาเพื่อพระเจ้า
 45 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 59 นาที
 สื่ออื่นๆ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Toko Media Online
Toko Media Online