Asya Indonesya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Banggai Lupon ng mga Wika

Banggai: Buko & Asli


Mga Palatuntunan sa Banggai


LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 57 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 35 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 45 minuto
Salita ng Buhay 1
 58 minuto
Salita ng Buhay 2
 59 minuto