Azië India
Hallo! Welkom! Wat je nu gaat horen zijn de meest belangrijke woorden die je ooit zult horen. Het is namelijk Goed Nieuws voor jou en mij.

Programma's in Tarao


Aktra Trong
 41 min
LLL1 Begin met God
 33 min
LLL2 Machtige mannen van God
 28 min
LL3 Overwinning door God
 25 min
LLL4 Dienaren van God
 25 min
LLL5 Op de proef gesteld door God
 31 min
LLL6 JEZUS - Leraar en Geneesheer
 27 min
LLL7 JEZUS - Heer en Redder
 29 min
LLL8 Handelingen van de Heilige Geest
 27 min
Het Levende Woord
 52 min