Asya India
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Mga Palatuntunan sa Tarao


Aktra Trong
 41 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 33 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 28 minuto
LLL 3 Tagumpay sa pamamagitan ng DIYOS
 25 minuto
LLL 4 Mga Lingkod ng DIYOS
 25 minuto
LLL 5 Dumadaan sa Pagsubok para sa DIYOS
 31 minuto
LLL 6 HESUS - Guro & Manggagamot
 27 minuto
LLL 7 HESUS - Panginoon & Tagapagligtas
 29 minuto
LLL 8 Mga Gawa ng BANAL na ESPIRITU
 27 minuto
Salita ng Buhay
 52 minuto