ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย Koya
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Gondi: Raj


พระคำแห่งชีวิต
 13 นาที