ओशनिया पापुआ न्यू गिनी
नमस्कार! स्वागत आहे. तुम्ही जे ऐकणार आहात ते काही महत्त्वाचे शब्द आहेत जे तुम्ही कधीही ऐकाल. प्रत्येकासाठी चांगली बातमी आहे.

Bine भाषा गट

Bine: Kunini


Bine मधील कार्यक्रम


जीवनाचे शब्द
कालावधी
 60 मि
 इतर संसाधने:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project