အိုရှန်းနီးယား ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Bine ဘာသာစကား အုပ်စု

Bine: Kunini


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Bine


ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော်
ကြာမြင့်ချိန်
 60 မိနစ်
 အခြားမှီငြိမ်းစရာများ၊ အမှီအငြမ်းမျာ:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project