ఓషియానియా పాపువా న్యూ గినియా
హలో! స్వాగతం. మీరు వినబోయే మాటలు జీవితంలో చాలా అరుదుగా వినే అతి ముఖ్యమైన మాటలు. ఇది అందరికి శుభవార్త

Bine భాషా సమూహం

Bine: Kunini


Bine లో ప్రోగ్రామ్‌లు


లైఫ్ వర్డ్స్
వ్యవధి
 60 నిముషములు
 ఇతర వనరులు:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project