สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Bine กลุ่มภาษา

Bine: Kunini


รายการในภาษา Bine


พระคำแห่งชีวิต
ความยาว
 60 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Jesus Film Project
Jesus Film Project