ओशिनिया पपुवा न्यू गिनी Piame
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Dodomona मा कार्यक्रमहरू


जीवनका शब्दहरू 1
 52 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 2
 58 मिनेट