หมู่เกาะทางแปซิฟิก ประเทศปาปัวนิวกีนี Piame
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Dodomona


พระคำแห่งชีวิต 1
 52 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 58 นาที