Châu Đại Dương Papua New Guinea Piame
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Chương trinh bằng Dodomona


Lời sự sống 1
 52 phút
Lời sự sống 2
 58 phút