اروپا صربستان
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

زبان صربی خانواده زبانی

Goran: Kosova


برنامه‌ها به زبان ... زبان صربی


خبر خوش - Audio
 50 دقیقه
خبر خوش^
 33 دقیقه
LLL 1 شروع با خدا
 23 دقیقه
LLL 2 مردان توانا خدا
 24 دقیقه
Победа кроз Бога
 24 دقیقه
Gledaj Slusaj Zivi 4
 26 دقیقه
На суђењу Богу
 56 دقیقه
Исус, Учитељ и Исцелитељ
 23 دقیقه
Gledaj Slusaj Zivi 7
 25 دقیقه
Дела Светога Духа
 24 دقیقه
کلام زندگی - How can I know God?
 24 دقیقه
Sounds of Life
 18 دقیقه
شهادت نامه of a Serbian Pastor
 9 دقیقه
Novi Dan
 26 دقیقه
Portions of Luke
 32 دقیقه