ဥရောပတိုက် ဆားဘီးယားနိုင်ငံ
ဟယ်လို၊ ကြိုဆိုပါတယ်။ သင်ကြားရတော့မယ့်အရာတွေဟာ သင်ကြားသိရမည့် အရေးကြီးဆုံးသော စကားလုံးများ ဖြစ်တယ်။ ထိုအရာဟာ လူတိုင်းအတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။

Српски/ Srpski ဘာသာစကား အုပ်စု

Goran: Kosova


ဘာသာစကားဖြင့် အစီအစဉ်များ Српски/ Srpski


သတင်းကောင်း - Audio
 50 မိနစ်
သတင်းကောင်း^
 33 မိနစ်
LLL 1 ဘုရားသခင်နှင့်အစပြုခြင်း
 23 မိနစ်
LLL 2 ဘုရားသခင်၏ ခွန်အားကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်များ
 24 မိနစ်
Победа кроз Бога
 24 မိနစ်
Gledaj Slusaj Zivi 4
 26 မိနစ်
На суђењу Богу
 56 မိနစ်
Исус, Учитељ и Исцелитељ
 23 မိနစ်
Gledaj Slusaj Zivi 7
 25 မိနစ်
Дела Светога Духа
 24 မိနစ်
ဘဝနှင့်ဆိုင်သော နုတ်ကပတ်တော် - How can I know God?
 24 မိနစ်
Sounds of Life
 18 မိနစ်
သက်သေခံချက် of a Serbian Pastor
 9 မိနစ်
Novi Dan
 26 မိနစ်
Portions of Luke
 32 မိနစ်