युरोप सर्बिया
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Српски/ Srpski भाषा समूह

Goran: Kosova


Српски/ Srpski मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर - Audio
 50 मिनेट
शु समाचार^
 33 मिनेट
LLL 1 परमेश्वरबाट सुरु
 23 मिनेट
LLL 2 परमेश्वरका शक्तिशाली मानिसहरू
 24 मिनेट
Победа кроз Бога
 24 मिनेट
Gledaj Slusaj Zivi 4
 26 मिनेट
На суђењу Богу
 56 मिनेट
Исус, Учитељ и Исцелитељ
 23 मिनेट
Gledaj Slusaj Zivi 7
 25 मिनेट
Дела Светога Духа
 24 मिनेट
जीवनका शब्दहरू - How can I know God?
 24 मिनेट
Sounds of Life
 18 मिनेट
गवाही of a Serbian Pastor
 9 मिनेट
Novi Dan
 26 मिनेट
Portions of Luke
 32 मिनेट