ทวีปยุโรป ประเทศเซอร์เบีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Српски/ Srpski กลุ่มภาษา

Goran: Kosova


รายการในภาษา Српски/ Srpski


ข่าวประเสริฐ - Audio
 50 นาที
ข่าวประเสริฐ^
 33 นาที
เริ่มต้นกับพระเจ้า
 23 นาที
๒ ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
 24 นาที
Победа кроз Бога
 24 นาที
Gledaj Slusaj Zivi 4
 26 นาที
На суђењу Богу
 56 นาที
Исус, Учитељ и Исцелитељ
 23 นาที
Gledaj Slusaj Zivi 7
 25 นาที
Дела Светога Духа
 24 นาที
พระคำแห่งชีวิต - How can I know God?
 24 นาที
Sounds of Life
 18 นาที
คำให้การ (พยาน) of a Serbian Pastor
 9 นาที
Novi Dan
 26 นาที
Portions of Luke
 32 นาที