Eyuropa Serbya
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Српски/ Srpski Lupon ng mga Wika

Goran: Kosova


Mga Palatuntunan sa Српски/ Srpski


Mabuting Balita - Audio
 50 minuto
Mabuting Balita^
 33 minuto
LLL 1 Ang Pasimula sa DIYOS
 23 minuto
LLL 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS
 24 minuto
Победа кроз Бога
 24 minuto
Gledaj Slusaj Zivi 4
 26 minuto
На суђењу Богу
 56 minuto
Исус, Учитељ и Исцелитељ
 23 minuto
Gledaj Slusaj Zivi 7
 25 minuto
Дела Светога Духа
 24 minuto
Salita ng Buhay - How can I know God?
 24 minuto
Sounds of Life
 18 minuto
Novi Dan
 26 minuto
Patotoo of a Serbian Pastor
 9 minuto
Portions of Luke
 32 minuto