Châu Âu Serbia
Xin chào! Chào mừng bạn. Những gì bạn sẽ lắng nghe sau đây là những lời quan trọng nhất. Nó là tin lành cho tất cả mọi người.

Српски/ Srpski nhóm ngôn ngữ

Goran: Kosova


Chương trinh bằng Српски/ Srpski


Tin Lành
 33 phút
Tin mừng - Audio
 50 phút
LLL 1 Bắt đầu với Đức Chúa Trời
 23 phút
LLL 2 Những người đàn ông hùng mạnh của ĐỨC CHÚA TRỜI
 24 phút
Победа кроз Бога
 24 phút
Gledaj Slusaj Zivi 4
 26 phút
На суђењу Богу
 56 phút
Исус, Учитељ и Исцелитељ
 23 phút
Gledaj Slusaj Zivi 7
 25 phút
Дела Светога Духа
 24 phút
Lời sự sống - How can I know God?
 24 phút
Sounds of Life
 18 phút
Lời chứng of a Serbian Pastor
 9 phút
Novi Dan
 26 phút
Portions of Luke
 32 phút