ทวีปแอฟริกา บอตสวานา Shua
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Ganade


พระคำแห่งชีวิต w/ KALANGA
 22 นาที