नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Aram: Atiapi मा कार्यक्रमहरू


जीवनका शब्दहरू ()
अवधि
 9 मिनेट