ทวีปอเมริกา กัวเตมาลา
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Cakchiquel: Xenacoj


พระคำแห่งชีวิต
 28 นาที
 สื่ออื่นๆ:
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing