หมู่เกาะทางแปซิฟิก ประเทศปาปัวนิวกีนี
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

รายการในภาษา Niksek


ข่าวประเสริฐ
 31 นาที
พระคำแห่งชีวิต 1
 28 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2
 43 นาที