ทวีปเอเซีย ประเทศอินเดีย
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Kurumba, Vatta กลุ่มภาษา

Kurumba: Wooraly


รายการในภาษา Kurumba, Vatta


พระคำแห่งชีวิต
 12 นาที