هندوستان آسیا
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Kurumba, Vatta خانواده زبانی

Kurumba: Wooraly


برنامه‌ها به زبان ... Kurumba, Vatta


کلام زندگی
 12 دقیقه