آسیا نپال
سلام. خوش آمدید. چیزی که شما می‌خواهید اینجا بشنوید مهمترین کلماتی‌ هستند که تا کنون شنیده اید.یک خبر خوش برای همه.

Sunuwar خانواده زبانی

Sunwar: Surel


برنامه‌ها به زبان ... Sunuwar


خبر خوش
 58 دقیقه
کلام زندگی 2 (awaiting title)
 58 دقیقه
 منابع دیگر:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing