एशिया नेपाल
नमस्ते! स्वागत छ। तपाई सबैभन्दा महत्वपुर्ण वचनहरु सुन्न जादै हुनुहुन्छ । यो सबैको लागि अशल खबर हो ।

Sunuwar भाषा समूह

Sunwar: Surel


Sunuwar मा कार्यक्रमहरू


खुसीको खबर
 58 मिनेट
जीवनका शब्दहरू 2 (awaiting title)
 58 मिनेट
 अन्य स्रोतहरू:
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
The Jesus Film Project
Faith Comes By Hearing
Faith Comes By Hearing