ทวีปเอเซีย ประเทศเนปาล
สวัสดี...สิ่งที่ท่านกำลังจะฟังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับท่าน เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

Sunuwar กลุ่มภาษา

Sunwar: Surel


รายการในภาษา Sunuwar


ข่าวประเสริฐ
 58 นาที
พระคำแห่งชีวิต 2 (awaiting title)
 58 นาที