Asya Nepal
Maligayang pagbati! Ang inyong mapapakinggan ay ilan sa mga pinakamahahalagang salita na iyong maririnig. Ito ay Mabuting Balita para sa bawat isa.

Sunuwar Lupon ng mga Wika

Sunwar: Surel


Mga Palatuntunan sa Sunuwar


Mabuting Balita
 58 minuto
Salita ng Buhay 2 (awaiting title)
 58 minuto